Tarieven

Je bent hier:

Tarieven voor mediation en voor coaching bij conflict

Hofland Mediation hecht veel waarde aan openheid en transparantie. Om die reden worden vaste tarieven gehanteerd voor de verschillende diensten, die op deze pagina inzichtelijk worden gemaakt. 

Mediation

Hofland Mediation werkt i.h.k.v. mediation  o.b.v. de volgende richtlijnen:

 • een telefonisch kennismakingsgesprek is altijd kosteloos;
 • afhankelijk van de complexiteit en daarmee doorgaans ook de doorlooptijd van een mediation, wordt een uurtarief gehanteerd;
 • voor sommige mediations (bijvoorbeeld echtscheidingen) kan een pakketprijs worden afgesproken;
 • kosten voor de eventuele inzet van derden worden door Hofland Mediation doorgefactureerd. Dit betreft derden (bijvoorbeeld een onafhankelijke specialist) die op aangeven van partijen door Hofland Mediation worden ingeschakeld. Voorafgaand aan deze inzet worden partijen vanzelfsprekend op de hoogte gebracht van de te verwachten kosten, waarvoor akkoord van partijen is vereist;
 • eventuele kosten voor bijeenkomsten op locatie worden doorgefactureerd door Hofland Mediation;
 • voor de reistijd van meer dan 30 minuten wordt 50% van het overeengekomen uurtarief gerekend;
 • voor afspraken op locaties buiten de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen en Haarlem worden reiskosten in rekening gebracht van €0,19 (excl. btw) per kilometer.

Raad voor rechtsbijstand

In een aantal gevallen kun je gebruik maken van vergoedingen. Ik ben weliswaar geaccrediteerd mediator, maar ik sta nog niet ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Je kunt, als het om familiemediation gaat, tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens aanspraak maken op gesubsidieerde mediation (dit heet een toevoeging). De kosten die je maakt voor mediation worden dan grotendeels vergoed door de overheid.

Om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt, kun je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand terecht. In veel gevallen is toevoeging mogelijk. Je krijgt dan alleen nog te maken met een eenmalige eigen bijdrage vanaf €55,-. De exacte hoogte is afhankelijk van je persoonlijke inkomen en/of vermogen.

Coaching bij conflict

Hofland Mediation werkt i.h.k.v. coaching bij conflict o.b.v. de volgende richtlijnen:

 • een telefonisch kennismakingsgesprek is altijd kosteloos;
 • voor de coachingsgesprekken wordt een uurtarief van €90,- (excl. btw) gehanteerd;
 • eventuele kosten voor bijeenkomsten op locatie worden doorgefactureerd door Hofland Mediation;
 • voor de reistijd van meer dan 30 minuten wordt 50% van bovenstaand uurtarief gerekend, te weten €45,00 (excl. btw);
 • voor afspraken op locaties buiten de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen en Haarlem worden reiskosten in rekening gebracht van €0,19 (excl. btw) per kilometer.

Flexibiliteit voor de smalle beurs

Voor coaching bij conflict bestaat er helaas geen toevoeging door de overheid. Laat je portemonnee het (nu) niet toe, maar zou je toch erg graag gebruik maken van de coachingsdiensten van Hofland Mediation? Er is altijd de mogelijkheid om te overleggen over de vergoeding van individuele coaching en over betalingsafspraken. Schroom daarom niet om contact op te nemen. Ook hierin zijn openheid en transparantie goede middelen; pas dan kan er worden meegedacht. 

Meer informatie over tarieven?

Is er na het lezen van deze pagina iets nog niet duidelijk? Voor meer informatie over de tarieven kun je gerust vrijblijvend contact met mij opnemen.